9985/9987 – Mannol Low Viscosity Grease Ester

Mannol masti – Low Viscosity Grease

Mannol mast litijum-EP 00/000 niskog viskoziteta je litijum-kalcijumska polu-tečna mast za podmazivanje menjača malih brzina i centralnog podmazivanja u kamionima, koja ispunjava uslove maziva za kamione iz Daimler-Benz (strana 264) i MAN TL 283.
Napravljena na bazi kvalitetnih mineralnih ulja litijum-12- Hydroxisterat i kalcijum-12-
Hydroxisterat kao zgušnjivač i sa dodatkom antikorozivne i antioksidant aditiva.
Zbog korišćenja različitih metalnih supstanci u sastavu zgušnjivača povećane su zaštitne osobine.
Obezbeđuje optimalna adheziona svojstva. Podnosi visoka opterećenja. Vodootporan.
Obezbeđuje pouzdano podmazivanje komponenti sistema.

Pakovanje:

  • 900 g
  • 18 kg
Print Friendly, PDF & Email