Antifrizi

Mannol antifriz

 

Kada temperature padnu ispod nule obično se tada svi sete antifriza. To nije pravi trenutak da se zapitate da li je sa antifrizom u vašem automobilu sve u redu. SUS motori (motori sa unutrašnjim sagorevanjem), kod kojih tokom rada motora dolazi do sagorevanja smeše unutar cilindra, kao posledicu imaju oslobađanje velike količine toplote koja se prenosi prvo na zidove cilindra, zatim na ceo motor. Obzirom da znamo da se tela na toploti šire, to bi značilo da se usled toplote metalni delovi motora mogu raširiti čime bi se povećala sila trenja između cilindra i klpa.

Kada sila trenja bude veća od snage samog motora, motor prestaje sa radom zbog velikih oštećenja koje je pretrpeo. Da do toga ne bi došlo, motor mora non stop da se hladi tokom rada.

Print Friendly, PDF & Email