Masti

MANNOL MASTI

 

MANNOL masti za podmazivanje imaju veliki značaj kod mašina i automobilskih komponenti jer utiču na performanse, pouzdanost i radni vek. MANNOL masti su tu da zadovolje kako tradicionalne tako i najnovije potrebe.

Šta su masti? Masti su polutečna ili polučvrsta maziva koja se koriste za podmazivanje delova mehaničkih sistema ukoliko ulja, kao tečna maziva, iz nekih razloga, ne zadovoljavaju. Zbog svoje konzistencije i adhezivnih osobina, masti se bolje i duže zadržavaju na površinama elemenata mehaničkih sistema. Masti se proizvode od baznih ulja, ugušćivača i aditiva.

Print Friendly, PDF & Email