Menjačka (Transmisiona) ulja

MENJAČKA ULJA

 

Uloga menjačkog ulja je da štiti i podmazuje sklop menjača, olakšava rad prenosnog sistema i doprinese udobnoj i sigurnoj vožnji.

Veoma je važno koristiti odgovarajuće menjačko ulje, obavljati redovne provere i menjati ga u skladu sa preporukom proizvođača.

Postoje dve vrste menjačkog ulja:

MTF – ulje za manuelne menjače.
ATF – ulje za automatske menjače.

Izbor ulja se vrši prema tipovima zupčanika u njihovim sklopovima i vrsti opterećenja. Specifikacije mogu varirati od automobila do automobila.

Kod manuelnih menjača se u poslednjih par decenija menjačko ulje uglavnom ne menja. Pojedini japanski proizvođači propisuju interval zamene menjačkog ulja na 7 ili 8 godina. Kod nekih modela Honde i Chevrolet-a interval zamene je 2 ili 3 godine. Svakako, informacije o intervalu zamene menjačkog ulja proverite u uputstvu vozila.

Važno je da po preporuci proizvođača redovno proveravate nivo ovog ulja i po potrebi dolivate do optimalnog nivoa. Ovaj postupak zahteva posebne alate i uslove pa je najbolje prepustiti ga serviseru. Menjačko ulje treba zameniti kada se vrši neka intervencija na sklopu menjača ili kada se menja set kvačila.

ATF ulja (skraćeno od Automatic Transmission Fluid). Pored funkcije podmazivanja, ATF obavlja funkciju hidrauličnog ulja koje u složenom hidrauličnom sistemu omogućuje nesmetano uključivanje stepena prenosa. ATF se koristi za podmazivanje automatskih prenosnika, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta.

Interval zamene ulja za automatske menjače je najčešće na 60 do 120 hiljade kilometara, ali ima i izuzetaka.

Ukoliko kupujete polovan automobil, obavezno testirajte rad automatskog menjača u hladnom i toplom režimu. Raspitajte se da li je i kada menjačko ulje zamenjeno. U slučaju da menjačko ulje ne zamenite prema servisnom intervalu, rizikujete ozbiljna oštećenja trnsmisije i drugih zupčastih prenosnika. To podrazumeva visoke troškove popravke i zamene delova.

Print Friendly, PDF & Email