9918 – Mannol 2K-PUR

MANNOL 2K-PUR 9918

 

MANNOL 2K-PUR je lepivo sastavljeno od dve komponente koje služi za strukturalno i kozmetičko popravljanje plastičnih delova, metala, drveta, kamena itd. Konačno sjedinjavanje događa se za 20-30 minuta na sobnoj temperatri. Ovo lepivo podržava elektricitet na duže staze, ne formira naslage, vodootporno je i nije podložno starenju. Čuvajte proizvod čvrsto zatvoren u originalnom pakovanju, na suvoim mestu, na temperaturama od 5 do 25 stepeni.

Print Friendly, PDF & Email