9904 – Mannol lepak za plastiku

MANNOL Epoxy-Plastic 9904

 

MANNOL Epoxy-Plastic je lepivo sastavljeno od dve komponente koje služi za brzo i veoma jako vezivanje svih vrsta plastike pojedinačnih delova: branika, farova, zaštitnog lima prednjeg branika itd. Mešavina se stvrdne za 5 minuta na sobnoj temperaturi. U roku od 30 minuta zaptivna smesa je formirana do 80% Konačno sjedinjavanje dešava se u roku od 24 sata. Lepivo je rezistentno na mehaničke uticaje. Zahvaljujući svojoj providnoj mat teksturi, ovaj proizvod je prigodan za kozmetičke popravke kao i za popunjavanje pukotina, rupa i pogrešno izbušenih rupa.

Print Friendly, PDF & Email