7404 – Mannol Safari 20W-50

Mannol Safari 20W50 univerzalno motorno ulje ekonomske klase

Mešavina sintetičkih komponenti i mineralne baze visoke čistoće

Mannol Safari 20W50 SG/CD je multigradno motorno ulje sa visoko prečišćenom mineralnom osnovom za savremene benzinske i dizel motore sa i bez turbokompresora korišćeni u teškim uslovima ekploatacije. Sadrži additive za smanjenje nivoa pepela što omogućava produžen vek katalizatora. Ima stabilnu viskoznost tokom celog perioda korišćenja. Garantuje sigurno sagorevanje pri ekstremnim opterećenjima.

Specifikacija:

SAE 20W-50

Preporuka:

API SN/CH-4

Pakovanje:

  • 1L
  • 4L
  • 5L
  • 60L
Print Friendly, PDF & Email